Gene-HBvax Vắc xin viêm gan B tái tổ hợp

Vắc xin viêm gan B tái tổ hợp là một vắc xin vi rút tiểu đơn vị tái tổ hợp bất hoạt không gây nhiễm, sản xuất bằng cách nuôi cấy nấm men được điều chế bằng công nghệ di truyền có mang gen mã hóa sinh tổng hợp HBsAg, sau đó được tinh chế và bất hoạt bằng kỹ thuật hóa lý: siêu ly tâm, sắc kí cột và xử lý với formaldehyde.

Liên hệ