GIỚI THIỆU

Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) tiền thân là Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1 được thành lập theo Quyết định số 650/QĐ-BYT ngày 02/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế, là đơn vị trực thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Ngày 25 tháng 5 năm 2007, VABIOTECH được chuyển đổi thành doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ Y tế theo Quyết định số 1889/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ngày 30 tháng 06 năm 2010, VABIOTECH chính thức được chuyển đổi sang mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, trực thuộc Bộ Y tế theo Quyết định số 2330/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế. VABIOTECH có chức năng sản xuất và kinh doanh các loại vắc xin và sinh phẩm y tế, chế phẩm sinh học dùng cho người; nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới bao gồm các kit chẩn oán, vắc xin mới, các sản phẩm dược phẩm, thuốc sinh học tương tự, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; cung cấp các dịch vụ tiêm chủng, khám chữa bệnh.