Tại VABIOTECH, chúng tôi luôn thấu hiểu và thực hiện “Chính sách Chất lượng” với uy tín và trách nhiệm cao nhất, chúng tôi cam kết:

– Mục tiêu hàng đầu là chất lượng sản phẩm;

– Không ngừng cải tiến nhằm thoả mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng;

– Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và của cơ quản quản lý.