Dấu ấn hoạt động

Dấu ấn hoạt động từ 2000 – 2004

Huy Chương vàng của Bộ Khoa học – Công nghệ, Bộ Công nghiệp bảo trợ chứng nhận “HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN”

Dấu ấn hoạt động 2005

Bằng khen của Bộ Y tế cho Công ty đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn

Dấu ấn hoạt động 2006

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Công ty đã có nhiều thành tích trong công tác thực hiện Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Dấu ấn hoạt động 2007

Cúp vàng nhãn hiệu nổi tiếng VABIOTECH® do Cục Sở hữu trí tuệ cấp. Cúp vàng nhãn hiệu nổi tiếng vắcxin viêm não Nhật Bản (JEVAX®) do Cục Sở hữu trí tuệ cấp

Dấu ấn hoạt động 2008

Cúp vàng nhãn hiệu nổi tiếng vắcxin viêm gan A (HAVAX®) do Cục Sở hữu trí tuệ cấp. Cúp vàng nhãn hiệu nổi tiếng vắcxin tả uống (ORCVAX®) do Cục Sở hữu trí tuệ cấp.

Dấu ấn hoạt động 2009

Hoàn thành Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 cho vắc xin cúm mùa A/H5N1

Dấu ấn hoạt động 2010

Huân chương lao động hạng ba do Thủ Tướng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng

Dấu ấn hoạt động 2011

Bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cho vắc xin cúm mùa A/H5N1. Chứng nhận ISO 9001: 2008 do Ban quản lý chất lượng (QMS) của Úc cấp.

Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Y tế: Quyết định số 172/QĐ – BYT ngày 18/01/2012

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: Quyết định số 1445/QĐ-BYT ngày 13/5/2011.

Dấu ấn hoạt động 2012

VABIOTECH ký kết thành công hợp tác với GSK, công ty sản xuất vắc xin hàng đầu trên thế giới

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: Quyết định số 1423/QĐ – BYT ngày 02/5/2012.

 

Dấu ấn hoạt động 2014

Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Y tế: Quyết định số 158/QĐ-BYT ngày 20/01/2015.

Dấu ấn hoạt động 2015

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: Quyết định số 607/QĐ-BYT ngày 25/02/2016.

Doanh nghiệp tiêu biểu “Vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng – 2015”: Tạp chí sức khỏe và môi trường

Dấu ấn hoạt động 2016

Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1281/QĐ-TTg ngày 28/08/2017

Dấu ấn hoạt động 2019

Huân chương lao động hạng nhì: Quyết định số 1993/QĐ-CTN ngày 15/11/2019.

ảnh