Hợp tác quốc tế

Chúng tôi luôn quan tâm phát triển mối quan hệ Hợp tác quốc tế với các đối tác trên toàn cầu nhằm không ngừng phát triển hoạt động nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh.
VABIOTECH chúng tôi là Công ty hàng đầu về nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất, nhập khẩu và cung ứng Vắc xin và Sinh phẩm y tế tại Việt Nam. Luôn là đối tác tin cậy của nhiều đơn vị nghiên cứu sản xuất, cung ứng Vắc xin và Sinh phẩm y tế trong nước và quốc tế cũng như các tổ chức Quốc tế.

Chúng tôi luôn trân trọng và duy trì các mối quan hệ hợp tác hiện có và không ngừng nỗ lực mở rộng các mối quan hệ hợp tác trong tương lai.