VABIOTECH sở hữu và vận hành nhà máy sản xuất vắc xin và sinh phẩm theo tiêu chuẩn:

NHÀ MÁY SẢN XUẤT:

  • Tiêu chuẩn WHO- GMP
  • An toàn sinh học – BIOSAFETY
  • Hệ thống quản lý chất lượng đạt: ISO 9001:2015

HỆ THỐNG KHO BẢO QUẢN:

  • Tiêu chuẩn GDP và GSP
  • Tiêu chuẩn An toàn vệ sinh thực phẩm (đang cập nhật)