HAVAX® Vắc xin viêm gan A

Vi rút viêm gan A (chủng HM 175) được nuôi cấy trên tế bào thận khỉ tiên phát Maccara mulatta, hỗn dịch vi rút tinh chế bằng phương pháp cô ặc thẩm tích và siêu ly tâm sau đó bất hoạt bằng formaldehyde. Vắc xin viêm gan A là một hỗn dịch vô trùng có chứa vi rút viêm gan A hấp phụ với hydroxyt nhôm

Liên hệ