mORCVAX Vắc xin tả uống

Vắc xin Tả uống được điều chế từ vi khuẩn tả O1 (gồm típ sinh học cổ điển El Tor) và chủng vi khuẩn tả O139. Quy trình sản xuất bao gồm các bước nuôi cấy vi khuẩn trên môi trường thích hợp, bất hoạt bằng formaldehyde hoặc nhiệt độ, cô đặc bằng phương pháp ly tâm hoặc lọc, loại bỏ hoàn toàn độc tố tả (cholera toxin). Liều vắc xin Tả uống được tính theo Lipopolysaccharide (LPS) đảm bảo lượng kháng nguyên cần thiết kích thích tính sinh miễn dịch phòng bệnh tả.

Liên hệ