Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ R&D

Hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) sản phẩm mới trong lĩnh vực vắc xin và sinh phẩm là một hoạt động đòi hỏi thời gian dài và nguồn lực tài chính đầu tư lớn về công nghệ, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và con người.
Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều hạn chế và khó khăn nhưng Công ty luôn xác định hoạt động hợp tác, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ với các đối tác trong và ngoài nước là nền tảng quan trọng để làm chủ các công nghệ sản xuất trong nước. Từ đó sẽ đảm bảo an ninh nguồn vắc xin và sinh phẩm trong dự phòng và điều trị bệnh cho cộng đồng theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế.
IMG 7239
Danh sách các sản phẩm vắc xin nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ
  • STT
  • Tên vắc xin
  • Dạng
  • Công nghệ
  • Kết quả
01
Vắc xin viêm não Nhật Bản
(JECEVAX)
Dạng
Đa liều và Đơn liều
Công nghệ

Vắc xin bất hoạt trên tế bào Vero, chủng Beijing-1

Kết quả

Công nghệ mới
Hoàn thiện Hồ sơ đăng ký dự kiến
sử dụng 2025

02
Vắc xin Hib cộng hợp
Dạng
Bán thành phẩm dùng cho sản xuất vắc xin 5 in 1
Công nghệ

Polysaccharide cộng hợp
Protein mang

Kết quả

Công nghệ mới, hoàn thiện qui mô phòng thí nghiệm

03
Vắc xin COVID-19
Dạng
Đơn liều
Công nghệ

Vắc xin Vector

Kết quả

Tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới

Tổng: 03 loại
Danh sách các sản phẩm vắc xin nhập khẩu, chuyển giao công nghệ từ 2024 và trong thời gian tới:
  • STT
  • Tên vắc xin
  • Dạng
  • Công nghệ
  • Kết quả
01
PNEUMOSIL
Dạng
Đa liều và Đơn liều
Công nghệ

Polysaccharide cộng hợp
protein mang
(chuyển giao công nghệ)

Kết quả

Hoàn thiện Hồ sơ đăng ký dự kiến
sử dụng 2025.
Chuyển giao và làm chủ công nghệ
sản xuất 2026-2030

02
RABIVAX-S
Dạng
Đơn liều
Công nghệ

Vắc xin bất hoạt trên tế bào Vero
(chuyển giao công nghệ)

Kết quả

Hoàn thiện Hồ sơ đăng ký dự kiến
sử dụng 2024
Chuyển giao và làm chủ công nghệ
sản xuất 2026-2030

03
SKYVaricella Inj.
Dạng
Đơn liều
Công nghệ

Vắc xin sống giảm độc lực
(chuyển giao công nghệ)

Kết quả

Hoàn thiện Hồ sơ đăng ký dự kiến
sử dụng 2024.
Chuyển giao và làm chủ công nghệ
sản xuất 2026-2030

04
Vắc xin phòng bệnh chân tay miệng (EV71)
Dạng
Đơn liều
Công nghệ

Vắc xin bất hoạt trên tế bào Vero

Kết quả

Chuyển giao và làm chủ công nghệ
sản xuất 2025-2030

05
Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung (HPV)
tứ giá
Dạng
Đa liều và Đơn liều
Công nghệ

Vắc xin tái tổ hợp

Kết quả

Chuyển giao và làm chủ công nghệ
sản xuất 2026-2030

Tổng: 05 loại