SKYVARICELLA INJ VẮC XIN THỦY ĐẬU (Sản phẩm đang trong quá trình đăng ký)

Vắc xin Thủy đậu (SKYVaricella Inj) là vắc xin sống, giảm độc lực chủng vi rút Oka/SK) của Công ty SK Bioscience –Hàn Quốc: Vắc xin dạng đông khô của vi rút thủy đậu (Varicella) sống giảm độc lực. Sau khi pha với nước hồi chỉnh, tạo thành dung dịch không màu hoặc màu vàng nhạt.

Liên hệ