Tiêu chuẩn chất lượng

VABIOTECH sở hữu và vận hành nhà máy sản xuất vắc xin và sinh phẩm theo tiêu chuẩn:

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

  • 01 Tiêu chuẩn WHO- GMP
  • 02 An toàn sinh học – BIOSAFETY
  • 03 Hệ thống quản lý chất lượng đạt:
    ISO 9001:2015

HỆ THỐNG KHO BẢO QUẢN

  • 01 Tiêu chuẩn GDP và GSP
  • 02 Tiêu chuẩn An toàn vệ sinh thực phẩm
  • (đang cập nhật)